VÝTVARNÍCI

 

Animovaný svět je založený na výtvarném projevu. Každé řešení si vyžaduje jedinečnost.  Proto každé řešení je výsledkem určitého vývoje. Nicméně je dobré vědět už na začátku alespoň základní směr, kterým by se výtvarno mělo ubírat. Proto se snažíme nabídnout portfolio výtvarníků, kteří s námi spolupracují, nebo o nich víme, že by Vám byli schopni pomoci.

 

Někteří z těchto výtvarníků jsou i režiséři animovaných filmů.

 

 

ART DESIGNERS

 

The world of animation is based on artistic expression. Every design solution needs to be unique. That is why each work is a result of a certain development. Nevertheless, it is good to know the main direction of the style right from the beginning. Therefore we try to offer a portfolio of art designers who work with us, or we know of, that would be capable of helping you.  

 

Some of these art designers are also directors of animated films.