Jiří Barta YUKI ONNA

 

 01

 

 

 

Jiří Barta, autor světově známých animovaných filmů jako Krysař, Zaniklý svět rukavic, Klub odložených, Poslední lup nebo Na Půdě, přichází s úplně novým snímkem, s novým tématem a jak je u tohoto autora zvykem, s úplně novou výtvarnou vizí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátký animovaný film YUKI ONNA zpracovává klasický motiv japonské legendy technologií voskové animace.

 

O Jiřím Bartovi je známo, že jako výtvarník nikdy nevstupuje dvakrát do stejné řeky. S každým novým snímkem zásadně mění témata a především výtvarné zpracování. Přesto, že se výtvarně nikdy neopakuje, nese vždy jeho práce silnou autorskou pečeť, dle které lze autorskou osobnost v díle rozpoznat.

 


 

 

 

 

                                             02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak tomu je i ve filmu YUKI ONNA (Sněžná žena). Jedná se o klasickou japonskou legendu, kterou vytvořil Lafkadio Hearn, spisovatel řecko-irského původu, který žil a tvořil v Japonském císařství od roku 1880.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lafcadio_Hearn

 

Jeho sbírka povídek Kwaidan je v Japonsku podobně známá jako u nás Kytice Karla Jaromíra Erbena. YUKI ONNA je legenda o Sněžné ženě, kterou hluboko v horách za tragických okolností potká mladý chlapec – Minokiči. Jeho přítel Mosaku umrzne, ale Minokičiho Sněžná žena ušetří, pod podmínkou věčného mlčení.

 

Setkání je pro chlapce natolik skličující, že se odstěhuje do města Yokohama. Zde se, již jako muž, ožení s ženou velmi krásou. Její krása je i přes plynutí času a stárnutí všech okolo neměnná. Hrůzná příhoda se ale Minokičimu neustále vrací na mysl a tak hnán touhou podělit se o své trauma, odvypráví příběh své ženě. Tím ale poruší slib, který před léty dal. Ukáže se, že jeho manželka je právě YUKI ONNA. Ve chvíli je Minokiči potrestán a jak on, tak i jeho okolí se ztratí ve víru plynoucího času.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 03                                                            

Vosková animace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Povídka má kromě samotného příběhu také svou výraznou filozofickou hloubku, zejména v otázce odpovědnosti za daný slib a také v otázce plynutí času a nových začátků. Kromě toho notorická známost této povídky, zejména v Japonsku, vhodně přispěla k tomu, aby Barta, jako autor scénáře a výtvarník, nebyl ničím ve své interpretaci svazován. Jediným omezením byl samozřejmě čas a rozpočet.

 

Proto se Barta ve svém filmovém vyprávění věnuje především emoční rovině: pomocí expresívního výtvarna a hudby ojedinělým způsobem jemně naznačuje známý příběh, aby hned v druhé rovině dával divákovi prostor k zamyšlení...

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

YUKI ONNA - natáčení hraných scén.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Film je ojedinělý nejenom svým obsahem, ale především výtvarným zpracováním. Nekompromisní autor využil ve svém filmu během rok a půl trvající realizace téměř všechny druhy animace: Dobově oblečení japonští herci jsou snímání metodou pixilace. Mnoho nasnímaných fází je dodatečně překreslovaných. Pozadí tvoří povětšinou dokreslovaná smyšlená krajina (podobně jako ve filmech Karla Zemana). K tomu jsou některé detaily zvýrazňovány kreslenou animací podle animace skutečných postav (rotoscoping). Jednotlivé segmenty takto vzniklého obrazu jsou potom promítány na voskové pláty, které jsou ještě dále animovány, aby jejich pohyb dynamizoval původní obraz. Poloprůhledné vosky svojí strukturou spojují různé výtvarné vlastnosti použitých segmentů, takže výsledný obraz působí harmonicky a přirozeně. Má přitom svojí nezaměnitelnou atmosféru, měnící se podle potřeb vyprávění.

 

 

 

 

 

 

                                           

Michal Novinski, autor hudby.

 

 

 

 

 

Hudbu zkomponoval a nahrál autor mezinárodního formátu: Michal Novinski, u nás známý jako auto hudby k filmu „Kuky se vrací“. Autor sám přiznává, že ke spolupráci přistoupil po prvním shlédnutí ještě němého filmu. Hudba prý ve filmu už byla, při první projekci ji již slyšel, takže šlo o práci, které se dělala s velkou lehkostí. Jenom v úvodní pasáži použil odkaz na hudbu Antonína Dvořáka: bylo by prý marné se snažit hudebně pospat naději nového začátku lépe, než jak ji vystihl v symfonii č.9 – „Novosvětská“ Antonín Dvořák.

 

Práce na projektu začala v roce 2009 ve studiu Animation People v Praze, zkouškami výtvarných vlastností voskových plátů. Zkoumaly se různé materiály, zejména jejich opticko-difúzní vlastnosti a možnost jejich obrábění – tvarování po jednotlivých animačních fázích. Development podobného druhu je vždy velmi náročný na čas i prostředky. I když má výtvarník svojí vizi, cíl ani cesta není nikdy dopředu známá.

Po zhruba půl roku trvajících testech byly výsledky natolik průkazné, že Japonský většinový producent uvolnil prostředky na realizaci a na podzim 2009 se začalo s přípravou filmu.

 

 

 

     

                            

Vosková animace – natáčení.

                                                              

 

 

 

 

 

Hrané scény se natáčely ve studiu Animation People v lednu a únoru roku 2010. Pak následoval sestřih off line a první kompozice záběrů. Dle těchto kompozic se dokreslovaly pozadí a popředí. Když byly hotové kompozice, začaly se snímat animace voskových plátů. Opět se všechno zkomponovalo do celých záběrů a začala se snímat kreslená animace – rotoscoping.

Tato se přidávala jako vrstva k celkové animaci. Úplně v závěru autor osobně přidával do každého záběru speciální poloprůhledné vrstvy, aby doladil jednotlivosti obrazu a případných nevyvážeností jednotlivých kompozic.

Tyto práce, stejně jako hudební nahrávka, byly dokončeny v lednu 2011. Od té doby se film dokončoval po technické stránce.

 

 

 

 

 

 

 

                                             Autor Jiří Barta při práci.

 

        09a  09

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní rozpočet i termín dokončení byly v průběhu realizace, tak jak to bývá u děl podobného charakteru a významu, překročeny. Proto do projektu hlouběji vstoupila i česká strana koprodukčního vztahu a také Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie. Právě díky přispění „Fondu“ bude film YUKI ONNA zachován i v Národním Filmovém Archivu.

 

 

 

 

 


 

 

 

                          


 

 

 

 

 

 

YUKI ONNA je především festivalový film. Jde o dílo, které podobně jako většina Bartových filmů, není spjato s časem ani prostorem. Jeho distribuce je zajištěna především v Japonsku, kde má Jiří Barta své nadšené diváky.

 

Film byl privátně předveden i zahraničním producentům, kteří navštívili studio Animation People při příležitosti festivalu Anifest v Teplicích. Jejich upřimný obdiv a zájem o film naznačuje i další cesty distribuce v zahraničí.

 

Diváci v ČR si budou muset na film trochu počkat. Jednak musí proběhnout řada premiérových festivalových uvedení, jednak uvedení sólo 15 minutového filmu není v českých podmínkách standardní záležitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data o filmu YUKI ONNA:

 

Délka:                  14 minut

Žánr:                    umělecký výtvarný film

Výrobce:               Japonsko/ČR

Námět:                 Lafcadio Hearn

Scénář:                 Jiří Barta

Výtvarník:             Jiří Barta

Režisér:                Jiří Barta

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Kameraman:        Ivan Vít

Producent:           Toshiharu Manabe (@ARMZ)

Výkonný producent:

                           Michal Podhradský (Animation People)

Animace:              Michal Kubíček

                           Alfons Mensdorff - Pouilly

                           Zuzana Bartová

                           Jiří Barta

                           Libor Pixa 

Hrají:                   Kanoko

                           Taro Tanei

                           Isao Onoda

                           Ichiro Tanei

                           Ryoma Kudo

                           Yuna Takamatsu

                           Taiga Munesada

                           Kosei Munesada 

                           Riku Munesada

                           Jun Okuma 

                           Nozomi Kiribuchi

                           Ken Tsujino 

                           Kanako Nishioka - Koukalová

                           Adam Podhradský      

Střih:                   Alois Fišárek

Zvuk:                   Marek Hart

Hudba:                 Michal Novinski

 

Komentář (CZ verze):

                            Oldřich Vlach

                            Jitka Ježková

Komentář (EN verze):

                           Robert Russel

                           Charlotte Fairman          

 

Kostýmy:              Kanako Nishioka

                           Zuzana Bartová

Masky:                 Dana Kohoutová

Obrazová postprodukce:

                           Jindra Tůmová

SFX:                    Michal Podhradský

Koprodukce:         @ARMZ Japonsko/Animation People Česká republika

Realizace:             Animation People

Zvuk:                   Anglická a česká zvuková verze   

                           Dolby Digital

Nosiče:                kombinovaná kopie 35mm (EN verze)

                           DCP (EN a CZ verze)

                           HD-cam (EN, CZ, JAP verze)               

 

 

Promo materiály:    Film o filmu (EN a CZ verze)

 

            česká verze:

                    http://www.youtube.com/watch?v=-0ndKUqpWKE

                           trailer (EN a CZ verze) 

            česká verze:

                    http://www.youtube.com/watch?v=xWr-yYyLV34&;feature=relmfu