PUPPET ANIMATION

 

Má v České republice dlouholetou tradici. Jejím velcí průkopníci byli právě Jiří Trnka a Břetislav Pojar. Tito dva režiséři zdokonalili loutky a jejich snímání technologicky i technicky. Kromě toho uvedly do filmového života nový žánr – loutkové filmy, které se značně lišily od dětských filmů jak svým obsahem tak i skladbou.

 

Práce s loutkovou animací je velmi podobná klasickému hranému filmu. Je potřeba postavit scény, vyrobit rekvizity, svítit a hýbat s kamerou. Rozdíl je v tom, že herci jsou loutky se speciální kostrou, scény a rekvizity jsou malé a snímání se realizuje technikou SMA.

  

 

PUPPET ANIMATION

  

Puppet animation has a long standing tradition in the Czech Republic. Its great pioneers were namely Jiří Trnka and Břetislav Pojar, who both developed and perfected puppets for animation as well as the technology and techniques used to shoot it. In addition, they brought to life new film genre – puppet films whose content and dramatical structure were different to those of children's films.

 

Work with puppet animation is very similar to a classical live action film. Scenes and sets have to be built, props made, the set lit, and camera moved and operated. The difference is that the actors are puppets with special armatures, scenes and props are small and shooting is carried out using SMA technology.

 

AUTOpohádky - celovečerní kombinovaný animovaný film

 

psí historie

 

 

MarŤánci

 

Hiroshi - krátký film režiséra Břetislava Pojara

 

Pat a Mat - karty

 

Winterdays - režie Břetislav Pojar

 

Narcoblues - režie Břetislav Pojar

 

Pat a Mat - kulecnik