LIVE ACTION

 

Live action je klasické natáčení v měřítku hraného filmu obvyklými rychlostmi snímání. Zejména při realizaci kombinovaných snímků se stává, že potřebujeme nasnímat i objekty a herce jinou než animovanou technologií. Možnosti našeho ateliéru nám toto velmi ulehčují. Prostor využíváme nejenom k nasnímání živých herců, ale i různých „live“ triků (liquidy, produktové pasáže…) a reálných objektů sloužících v dalším zpracování jako plate, nebo podklad pro animaci.

 

 

LIVE ACTION

 

Live action is classical shooting with live actors with a normal frame rate. Especially during the production of combined projects we need to shoot objects and actors using technology other than that used for animation. The facilities of our studio make this relatively easy. The studio space is used not only for shooting live actors, but also “live“ tricks (liquids, product sequences…) and real objects which are further processed and used for plates, or as a base for animation.

 

Jiří barta: YUKI ONNA

 

AUTOpohádky - celovečerní kombinovaný animovaný film

 

Sedal: straight

 

Sedal: ceremidas

 

Sedal: curls

 

CC7

 

gs eladenl