PARTIAL ANIMATION

 

Partial animation se rozumí animaci, která je pouze součástí budoucího obrazu. Obvykle jde o animaci, která doplňuje např. live action, nasnímané plate, nebo grafiku, která je animací oživena. V tomto případě jsou na animaci kladeny ještě další požadavky, jako je přizpůsobení charakteru animace již nasnímanému obrazu, jak z hlediska geometrie, tak světel a hry. Parciální animace bývá často harmonickou součástí výsledného obrazu, ve kterém divák často nemá šanci poznat, jak tento obraz vznikl. Animace může vznikat jako jakákoliv z jiných animovaných technologií s tím rozdílem že není finálním obrazem.

  

PARTIAL ANIMATION

 

Partial animation is animation that is only one part of the future picture. It is usually animation which complements live action, pre-shot plates, or graphics livened up by animation. In such a case, further demands are placed on the animation, such as adapting the character of the animation to already shot sequences, from the point of geometry, lighting and performance. Partial animation is often a harmonic part of the final picture in which the viewer cannot tell how it was made. The animation can be made using any animation technique, the only difference being, that it does not a create the complete final image.

 

Tylenol

 

Vitana - masožravka

 

talk talk - garden

 

KIABI

 

BASF-The Chemical Company

 

Pribináček

 

Danone - Prince

 

Perla

 

Modafen

 

Danone