PUPPETEERS

 

Loutkoherci, někdy nesprávně nazývání také loutkovodiči. Jde o speciální hereckou profesi, která dovede v reálném čase oživit ovládané předměty. Na první pohled se může zdát, že pohybovat předměty pomocí nití a táhel je snadné. Ale loutkoherec musí loutku „oživit“ - kromě pohybu jí dát i charakter, výraz. Mimo zkušeností s různými technickými fintami dovedou loutkoherci pracovat i s hudbou a rytmem. Samostatnou kapitolou je synchronizovaná hra několika loutek, přičemž každou ovládají dva až tři loutkoherci.

Tradice české loutkářské školy a zkušenosti našich loutkářů lákají zadavatele mnoha světově významných zakázek.

 

 

PUPPETEERS

 

 

Puppeteering is a specific acting profession that brings to life manipulated objects in real time. At first sight, manipulating the objects with threads and rods might look easy. The puppeteer, however, must bring the puppet to life – not only to make it move, but also to give it character and expression. Besides experience with different technical tricks the puppeteers are also able to work with music and rhythm. Another chapter would be the synchronised performance of several puppets, each lead by two or three puppeteers.

 

The tradition of the Czech puppeteering school, and experience of our puppeteers attract many renowned international clients.

 

O2 vánoční nabídka: 2x více volných minut

 

O2 - vánoční nabídka: předplacená karta

 

Vodafone: Víkend patří keckám – Mácháč

 

Vodafone: Víkend patří keckám – Lužnice

 

Kofola višeň

 

Vodafone - Smrček a smrček: vánoční kampaň

 

 

British Gas

 

Tylenol

 

Diet Coke

 

Molfix kukla show

 

SEAT Altea XL: Toys

 

 

tescoma - znělka

 

OUT 018