3D

 

3D animací se rozumí vytvoření celého obrazu nebo jeho animovaných částí pomocí softwarových programů v počítačích. Obraz v 3D technologii je naprosto virtuální. Začíná vytvořením modelu, namapováním povrchů, vytvořením scény, naanimováním, nasvícením, nastavením kamery a vyrendrováním (vypočítáním každého okénka) celého záběru.

 

V poslední době se toto označení často plete s označením třídimenzionálního zobrazení (3D kino, 3D televize). Proto se občas pro technologii vytváření objektů modelováním v počítači a následném rendrování označuje také jako 3D CGI. Pro dosažení špičkových výsledků 3D animace je dobré animované sekvence „předanimovat“ kreslenou animací. Počítače totiž umí simulovat reálný pohyb, ale neumí vdechnout pohybu život.

 

 

3D

 

We generally understand 3D animation to be the creation of a complete image and/or its animated parts using software programmes in a computer. The image created in 3D is completely virtual. It begins with the making a model, mapping of the surface texture, creating a scene, lighting it, animating, positioning the camera, and finally rendering (computer processing each frame) the entire shot.

 

Recently 3D animation is often confused with three-dimensional viewing - 3D film, 3D TV. Therefore, the term 3D CGI (computer generated imagery) is used to define objects created by computer modelling and consequent rendering. In order to reach perfect results in 3D animation, the sequence is “pre-animated” using drawn animation, because the computer can simulate realistic movement, but cannot breathe life into it.  

 

AUTOpohádky - celovečerní kombinovaný animovaný film

 

gs eladenl

 

znělka - zakladani staveb

 

Velkopopovický kozel

 

Korunni - zábava s korunní