ANIMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Rádi bychom Vás seznámili s animačními technologiemi, technikami a se speciálními rekvizitami a dekoracemi které se vyrábí pro trikové snímání. Aby byl výčet naší práce kompletní, přidáme ještě oblasti, které souvisí s animací nepřímo, nebo okrajově. 

 

ANIMATION TECHNOLOGIES

 

We would like to familiarize the reader with animation technologies, techniques, special props and decorations used in animation which are produced for special effects shooting. To make our list complete, we will also include areas indirectly or marginally connected with animation.

 

stop motion animation clay x 2d x 3d x props x set x puppeters x design x partial x postprod x live x